biografismos

Description

escolla de pinturas na procura dunha linguaxe plástica expresiva

Type
paintings, fine art